Leena Rauhala

Mielenterveyspalvelut kuntoon

 

Mielenterveyshäiriöiden suhteellinen osuus kansamme tautitaakasta on kasvusuunnassa. Vuodesta 2000 niiden osuus työkyvyttömyyseläkkeen aiheuttaneista sairauksista on ollut suurin ollen tällä hetkellä noin 40 prosenttia, ja joka päivä viisi nuorta jää niiden takia työkyvyttömyyseläkkeelle. Samalla monet mielenterveyden riskitekijät kuten alkoholi- ja talousongelmat ovat lisääntyneet.

Mielenterveysongelmien hoitaminen ja ehkäisy ovat osa yhteiskunnan velvollisuutta huolehtia omistaan, mutta samalla erityisesti oikein ajoitettu mielenterveystyö säästää myös yhteiskunnan varoja. Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista mielenterveyshäiriöiden osuus on kuitenkin vain alle viisi prosenttia, mihin kiinnitimme huomiota myös eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan sote-uudistusta koskevassa kannanotossamme.

Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisevällä ja matalan kynnyksen työllä on suuri arvo. Esimerkiksi varhainen puuttuminen masennusta oireilevan teini-ikäisen ongelmiin on myös yhteiskunnalle edullisempaa kuin antaa niiden kehittyä työkyvyttömyyseläkkeen perusteiksi. Tampereella matalan kynnyksen ja lähelle kuntoutujan inhimillistä kokemusta tulevan työn vaikuttavuus ymmärrettiin jo 70-luvulla, jolloin myös Sopimusvuori perustettiin. Sopimusvuoren toiminnassa sosiaalisten tekijöiden suuri merkitys mielenterveydelle huomioidaan. Tavoite on, että asiakas palaa mahdollisuuksien mukaan työelämään.

Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa todetaan, että palvelut tulee järjestää painottaen perus- ja avopalveluja. Nämä ovatkin erittäin tärkeitä, mutta samalla on huomattava että monet edelleen tarvitsevat intensiivisempää apua kuten mielenterveyskuntoutujien tehostettua palveluasumista. Heille on oltava siihen mahdollisuus. Toinen näkökohta on erilaisten toimiviksi todettujen, kuten Minnesota-malliin perustuvien päihde- ja mielenterveyskuntoutusmallien käyttö. Tehokas apu yksilön vaikeaan elämäntilanteeseen on taloudellisestikin kannattavampaa kuin riittämättömäksi jäävät ja pitkittyvät toimenpiteet.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat